Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Pożegnanie Siostry Wirginii

 

„Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją…” (J 17, 24)

W piątek 17 lutego 2017 r. w Kościele św. Katarzyny odbył się pogrzeb naszej Siostry M. Wirginii Piszczek, która odeszła do Pana 14 lutego br. w 68. roku profesji zakonnej. Mszy świętej przewodniczył ks. kanclerz Janusz Bodzon, a współkoncelebrował ks. proboszcz Wojciech Gnidziński. W uroczystości pogrzebowej wzięły udział Siostry oraz licznie zebrana Rodzina zmarłej Siostry Wirginii. Po liturgii pogrzebowej na cmentarzu wszyscy goście przybyli do domu prowincjalnego na obiad.


SIOSTRA M. WIRGINIA

Regina Piszczek                                                                             

Zmarła 14 lutego 2017 r. w domu zakonnym przy ul. Rycerskiej 2 w Warszawie

Przyczyna zgonu: zatrzymanie krążenia

 


Urodziła się 4 września 1925 r. w Walentynowie

Do Zgromadzenia wstąpiła 2 września 1948 r. w Warszawie

Pierwsze Śluby 30 lipca 1950 r. w Warszawie

Śluby Wieczyste 25 sierpnia 1955 r. we Wrocławiu

 

Kościół św. Katarzyny na Służewie

Siostra M. Wirginia urodziła się 4 września 1925 roku we wsi Walentynowo. Rodzice Antoni i Nepomucena prowadzili gospodarstwo rolne, a swoje dzieci wychowywali w bardzo religijnej atmosferze. Mając siedem lat s.M. Wirginia rozpoczęła naukę w szkole podstawowej w Walentynowie. W czasie II wojny światowej przebywała w obozie pracy w Potulicach. Dla nastoletniej dziewczyny był to bardzo trudny czas, w którym przyszło jej bronić swojej godności i czystości. Niejednokrotnie na noc uciekała w pole, chowała się w zaroślach lub w wysokich kłączach ziemniaków, by uniknąć narażenia na zniesławienie.

W roku 1948 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Warszawie i w czasie postulatu ukończyła ostatnią klasę szkoły podstawowej.

W latach 1950-1954 pracowała w naszym szpitalu na ul. Goszczyńskiego na etacie przyuczonej pielęgniarki.

Od lipca 1954 do stycznia 1955 roku pracowała jako praktykantka w Lecznicy Ginekologiczno-Chirurgiczno-Położniczej w Warszawie przy ul. Goszczyńskiego 24. Po zakończeniu praktyk pomagała w licznych dyżurach w szpitalu. Dnia 27 maja 1958 roku złożyła egzamin państwowy zdobywając tytuł pielęgniarki dyplomowanej.

Od dnia 1 czerwca 1958 roku podjęła pracę w szpitalu na Goszczyńskiego, na oddziale chirurgicznym. Chorzy zapamiętali ją jako bardzo pogodną i wesołą siostrę, która pomimo swojego zmęczenia potrafiła rozweselić nawet najsmutniejszego pacjenta. Posługując w szpitalu przebywała we Wspólnocie na Goszczyńskiego 14, Krasickiego 43 i Odolańskiej 44.

Po bardzo trudnym doświadczeniu wyrzucenia sióstr z naszego szpitala na Goszczyńskiego w 1964 roku, Siostra M. Wirginia została skierowana do pracy pielęgniarskiej w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ząbkach pod Warszawą, gdzie posługiwała do marca 1986 roku. Przez okres 4 miesięcy w roku 1990 pracowała w Państwowym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Wójtowskiej w Warszawie.

W latach 1984–1989 pełniła obowiązki przełożonej domu w Nuncjaturze przy ul. Szucha, gdzie przez pewien czas rezydował Ksiądz Biskup Marian Duś.

Po zakończonej posłudze przeszła do Wspólnoty na Wołoskiej, skąd w lipcu 2015 roku została przeniesiona do domu prowincjalnego przy ul. Rycerskiej. Postępująca choroba Parkinsona czyniła coraz większe spustoszenie w organizmie i s.M. Wirginia wymagała stałej opieki. Odeszła do wieczności dnia 14 lutego 2017 roku otoczona modlitwą  i troskliwą opieką sióstr.

Niech Pan da Jej niebo.

 

„Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony,
On
wezwał ciebie do królestwa światła.
Niech na spotkanie w progach Ojca domu
Po ciebie wyjdzie litościwa Matka.”