Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Wiara Maryi stojącej pod krzyżem...

 

To temat skupienia sióstr, które odbyło się w sobotę 18 marca br. w domu prowincjalnym w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział 26 sióstr z naszej Prowincji, a poprowadził je Ojciec Czesław Hensel MI.


W skierowanych do nas słowach Ojciec podkreślał, że posłuszeństwo i wiara Maryi cechowały całe jej życie:  „Maryja stojąca pod krzyżem swego Syna uczy nas heroicznego posłuszeństwa wobec Bożego planu. Uczy nas odważnego trwania przy Chrystusie, towarzyszenia Mu aż po najtrudniejsze chwile życia. Matka Boża Bolesna przypomina nam, że to, co autentycznie chrześcijańskie, mierzy się miarą krzyża. Obecność Maryi pod krzyżem potwierdza Jej oblubieńczą więź z Jezusem i Jej zjednoczenie z Synem w godzinie Jego wyniszczenia. Stanie przy Ukrzyżowanym wskazuje na Jej męstwo, odwagę i wytrwałość, ale również oznacza Jej współczucie. „O od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,27b).

Czyn umiłowanego ucznia, który wziął Maryję do siebie, jest dla nas ciągłym wyzwaniem, byśmy czynili to samo. Gdy bierzemy Ją do siebie, gdy mamy Ją przy nas w naszym życiu, uczymy się od Niej wierzyć, kochać i cierpieć - po prostu uczymy się od Niej wypełniać wolę Bożą. A Ona ze swej strony jest wtedy naszą Orędowniczką, Pośredniczką i Pocieszycielką.”  W ten sposób Ojciec zaprosił nas do Szkoły Maryi. Podczas adoracji razem z Maryją wpatrywałyśmy się w Jezusa, potem wyruszyliśmy razem na Golgotę rozważając stacje drogi krzyżowej i na koniec razem z Maryją stanęłyśmy pod krzyżem Jezusa przeżywając ofiarę eucharystyczną. Dziękujemy za ten piękny czas spotkania, skupienia i modlitwy. Ufamy, że Maryja będzie naszą Przewodniczką na drogach krzyżowych naszego życia.