Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Katecheza - Łaska powołania

 

Idea powołania jest jedną z głównych idei biblijnych. Pan Bóg, kierując się miłością, traktuje ludzi jak swoich przyjaciół i zaprasza ich do wspólnoty ze sobą.

 

W minionej sobotniej KATECHEZIE O POWOŁANIU, dzięki O. Jerzemu Szyranowi OFMConv przyjrzałyśmy się powołaniom niektórych proroków: Abrahama, Jeremiasza, Izajasza i innych. Po przeanalizowaniu opisów kilku wybranych proroków stwierdziliśmy, że „powołanie” jest rzeczywistością bardzo złożoną. Wydaje się, że można mówić o pewnych elementach powołania, które występują w poszczególnych schematach. I z pewnością pierwszym ważnym i wspólnym elementem powołania we wszystkich schematach jest wybranie, a Tym, który wybiera jest sam Pan Bóg. Następnie ten, który jest powołany daje odpowiedź pozytywną na to Boże wybranie. Jak zauważałyśmy – czasem robi to natychmiast, jak Izajasz, innym zaś razem ucieka przed zrealizowaniem powołania, jak Jonasz.

 

My, które uczestniczyłyśmy w sobotnim spotkaniu: s.M. Vianneya, s.M. Karola, Aneta, Sylwia i Magda – jesteśmy wdzięczne Bogu za to, co stawia na naszej drodze. Rozumiemy, że powołanie przez Boga jest czymś darmo danym - czyli łaską, i chcemy się na nią otwierać.