Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Poświęcenie domu w Giżycku

 

„W roku 200. rocznicy urodzin bł. Marii Merkert i 10. rocznicy beatyfikacji,  jej siostry wracają na Mazury, aby kontynuować posługę wobec najbardziej potrzebujących”- powiedział J.E. Ks. Bp Romuald Kamiński podczas poświęcenia nowego domu sióstr w Giżycku, które odbyło się 24 marca 2017 r.


Ksiądz Biskup Romuald Kamiński

Siostry swoją posługę w Giżycku rozpoczęły 1 września 2007 r. pracując i mieszkając w Domu św. Faustyny przy ul. Staszica 13, prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej. Była to praca wychowawcza w domu dziecka. Przez 9 lat siostry wpisały się w życie lokalnej społeczności, uczestnicząc również w życiu tutejszych parafii. Podejmowały posługę przygotowywania młodzieży do sakramentu bierzmowania w parafii św. Anny i św. Kazimierza, oraz współpracowały z miejscowymi duszpasterzami w pracy na rzecz budzenia powołań. W minionym roku w grudniu została rozwiązanaumowa z Caritasem dotyczącą prowadzenia domu dziecka. W związku z czym nasze siostry stanęły przed decyzją o podjęciu nowych zadań na terenie tej diecezji.

Dzięki staraniom Siostry Prowincjalnej M. Samueli Kamińskiej wraz z Zarządem oraz sióstr tutejszej wspólnoty: Siostry Przełożonej M. Urszuli Boguckiej i Siostry M. Dominiki Suchockiej udało się znaleźć dom w Giżycku przy ul. Nowogródzkiej 21 A. Wymagał on jednak gruntownego remontu i przystosowania do potrzeb wspólnoty zakonnej. Po kilku miesiącach prac udało się siostrom zamieszkać w nowym miejscu, podejmując równocześnie pracę katechetyczna w dwóch parafiach Diecezji Ełckiej. W piątek 24 marca br. odbyło się uroczyste poświęcenie domu i kaplicy pod wezwaniem bł. Marii Merkert.

Uroczystej eucharystii przewodniczył  J.E. Ks. Bp Romuald Kamiński, a koncelebrowali ją: Ks. Proboszcz parafii św. Maksymiliana, na terenie której znajduje się dom ks. prałat Jerzy Katola, Wice-dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ks. Maciej Gilewski, ks. proboszcz Zbigniew Chmielewski, ks. proboszcz Krzysztof Karbowski i ks. Mariusz Pawlina. Do wspólnego świętowania siostry zaprosiły poprzednich właścicieli domu Państwa Kujawskich, wykonawcę remontu p. Mariusza Borkowskiego, Panią Anię i Zarząd Prowincji. 


„Złóżmy nasz przyszły los z ufnością w ręce Boga Ojca” (bł. Maria Luiza Merkert, 31.12.1871 r. )


Ufamy, że w roku 70- lecia powstania naszej Prowincji Pan Bóg pomnoży nasze siły, abyśmy mogły z radością podejmować posługę wszędzie tam, gdzie nas posyła. DEO GRATIAS