Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Rekolekcje ze Słowem Bozym

 

W dniach 28 kwietnia – 4 maja br. w naszym domu w Zalesiu Górnym odbywały się rekolekcje sióstr, które poprowadził ks. Ryszard Kempiak SDB, biblista z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Tematyka rekolekcyjnych rozważań poświęcona była biblijnym pytaniom Jezusa i łączyła się z dynamiką modlitwy Słowem Bożym. Ksiądz Rekolekcjonista zachęcał do zatrzymania się przy pytaniach Jezusa, które dzisiaj kieruje do nas. Podczas rekolekcji odbyło się odnowienie aktu włączenia sióstr do Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękując za 70 lat istnienia naszej Prowincji pragniemy na nowo zawierzyć każdą siostrę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, by wciąż swoim życiem wynagradzać za wszystkie grzechy i niewierności oraz uwielbiać Jego Najświętsze Serce:

„Najdroższy, najbardziej miłujący i najmilszy Jezu, zaciągam się dziś dobrowolnie i z całego serca do Godziny Obecności przy Sercu Jezusa, by ze wszystkich sił moich wychwalać to Serce godne uwielbienia, by Mu dawać dowody miłości mojej i by Je pocieszać w zapomnieniu i niewdzięczności, jakich od ludzi doznaje. Przyrzekam Ci, o Jezu, że z pomocą łaski Twojej stawiać się będę wiernie w mojej Godzinie Straży na stanowisku: poświęcenia, wynagrodzenia i miłości.”

Amen