Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

 

W dniach 13-24 lipca br. w Białymstoku odbywał się obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, który zgromadził 700 stypendystów z całej Polski. Fundacja istnieje od 2000 roku, jest żywym pomnikiem św. Jana Pawła II.


Jej działalność polega na gromadzeniu funduszy przeznaczonych na stypendia dla zdolnej młodzieży z małych miejscowości. Stypendia te umożliwiają kształcenie na najlepszych kierunkach studiów w Polsce i za granicą. Każdego roku stypendyści wyjeżdżają latem na obóz formacyjno-rekreacyjny do jednego z polskich miast, które odwiedził Papież Jan Paweł II. W tym roku gościnnie przyjął nas Białystok, gdzie młodzi spędzili 12 dni.

Siostra M. Katarzyna zaangażowała się w prowadzenie jednego z ośrodków, gdzie razem z ks. Danielem Kowalskim z Diecezji Ełckiej i ze studentami odpowiadali za grupę 100 gimnazjalistów. Nasz obóz w Białymstoku był bardzo bogaty w przeżycia duchowe, naukowe, kulturoznawcze oraz rekreacyjne. Uczestnicy obozu najbardziej przeżyli pielgrzymkę do Sokółki gdzie odbywała się prymicja 3 Księży stypendystów fundacji i pieszą pielgrzymkę do Świętej Wody, gdzie na Wzgórzu Krzyży stanął nasz krzyż fundacyjny, do którego przyłączyliśmy nasze małe krzyżyki z intencjami, które nieśliśmy w sercu.

Ciekawym doświadczeniem był dla nas dzień na uczelniach, gdzie profesorowie przygotowali wykłady i zajęcia dla naszej młodzieży tj: pierwsza pomoc, kardiologia, prawo, historia, robotyka. Dziękując za ten piekny czas juz czekamy na nasze spotkanie.