Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Nowe osoby we Wspólnocie Apostolskiej

 

Dzień 8 grudnia 2018 roku był bardzo ważnym dniem dla Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety działającej przy Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety prowincji warszawskiej. W tym wyjątkowym dniu – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – siedem osób włączonych zostało do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

Członkowie Wspólnoty to katolicy świeccy, którzy, zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia zdecydowali się nieść pomoc ludziom ubogim lub chorym przebywającym we własnych mieszkaniach, szpitalach, domach opieki, a także osobom w podeszłym wieku, samotnym i rodzinom wielodzietnym.

Przed godziną 12.00 w kaplicy znajdującej się w Centrum Medycznym im. św. Elżbiety w Warszawie, przy ul. Goszczyńskiego (dawny Szpital Sióstr Elżbietanek), poza osobami wstępującymi do Wspólnoty i ich rodzinami, zgromadziły się: siostry elżbietanki z przełożoną prowincji Siostrą M. Samuelą, z Siostrą Radną M. Anastazją, Siostrą M. Ludwiką Odpowiedzialną za Wspólnotę Apostolską, Siostrą Przełożoną M. Karoliną z czteroma członkiniami Wspólnoty z Ukrainy, które zostały przez nas zaproszone, Siostry z ul. Krasickiego  oraz osoby, które w poprzednich latach zostały włączone do Wspólnoty i sympatycy. W Godzinie Łaski wszyscy modlili się odmawiając różaniec o umocnienie Kościoła Świętego, w intencjach wskazanych przez Papieża, o zgodę w społeczeństwie i pomyślny rozwój naszej Ojczyzny, o pokój na świecie, o wsparcie i pomoc potrzebną osobom chorym, samotnym, znajdującym się w trudnym położeniu, o ochronę życia poczętego oraz w swoich osobistych intencjach. Wyjątkowość tej modlitwy bierze się stąd, że Matka Boża objawiając się 8 grudnia 1947 roku pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała, że życzy sobie, aby każdego roku 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześle wiele łask dla duszy i ciała.

Następnie O. Kazimierz Malinowski OFMConv odprawił Mszę św., podczas której kandydatki chcące dostąpić przyjęcia do Wspólnoty wyraziły pragnienie udziału w charyzmacie i posłannictwie Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety i do rozszerzania Królestwa Bożego. Wzruszającym i podniosłym momentem było złożenie przez nie na ręce przełożonej prowincji Siostry Marii Samueli przyrzeczenia oddania się Bogu we Wspólnocie Apostolskiej św. Elżbiety. Każda z kandydatek na ołtarzu podpisała akt przyrzeczenia oraz otrzymała Statuty i medalik z wizerunkiem św. Elżbiety. Przyrzeczenia odnowili także członkowie Wspólnoty, którzy już wcześniej do niej należeli.

Uroczystości towarzyszył piękny śpiew z muzyką w wykonaniu małżonków Krzysztofa i Beaty z zespołu Bene. Były to pieśni o charakterze religijnym i patriotycznym.

Uroczystość i spotkanie modlitewne zakończyła wspólna agapa w domu zakonnym przy ul. Krasickiego.

 
W SłużbieKatarzyna Mróz