Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Pelerynkowanie

 

„Włączenie do naszego Zgromadzenia oraz formacja dokonuje się w trzech etapach: postulat, nowicjat, juniorat. Czas ten pomaga rozpoznać i gruntowniej wypróbować nasze powołanie, oraz umożliwia stopniowe wzrastanie w duchowości i posłannictwie naszego Zgromadzenia” (K 85).

pelerynki (44) (Copy).JPG

W niedzielę 28 stycznia br. nasze postulantki Teresa i Aneta otrzymały pierwszy strój zakonny – pelerynki. Jest to zewnętrzny znak przynależności do Zgromadzenia, który wyraża ich pragnienie do podjęcia kolejnych etapów formacji zakonnej. Do tego dnia postulantki przygotowywały się podczas dnia skupienia.

„Przykazał im, żeby nic ze sobą nie brali w drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie” (Mk 6, 8).

Wymagania Ewangelii wydają się być niemożliwe dla dzisiejszego człowieka, jednak Pan Jezus wzywa wiele młodych serc na drogę radykalnego naśladowania Go w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, w całkowitym oddaniu głoszeniu Dobrej Nowiny. Taki dzień wezwania przeżyła każda z nas, Teresa i Aneta również. Dzisiaj wobec całej wspólnoty na ręce Siostry Prowincjalnej M. Samueli Kamińskiej postulantki złożyły swoją prośbę przyjęcia do Zgromadzenia, wyrażając pragnienie podjęcia drogi życia zakonnego w naszej wspólnocie zakonnej. Siostra Prowincjalna przyjmując prośby zachęciła, aby postulantki każdego dnia wyruszały na nowo w drogę z Chrystusem. Ten wybór zobowiązuje do codziennego wysiłku podejmowanego z miłości do Boga.