Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Życzenia Wielkanocne

 

 
zmartwychwstanie-jest-rzeczywistoscia-komentarz-liturgiczny-622x375 (Copy).jpg

Przeżywając tegoroczną Pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa przypatrzmy się Uczniom zdążającym do Emaus (Łk 24, 13-35). Uczniowie złożyli swoją nadzieję w Jezusie. Ale Ten, który wydawał się być Mesjaszem został przybity do krzyża. Rozczarowani, zawiedzeni uciekają z Jerozolimy. I oto Zmartwychwstały Jezus dołącza do nich w drodze. Prowadzi z nimi dialog i powoli odbudowuje ich zburzone życie, rozgrzewa serca i dodaje odwagi. Jezus karmi ich Słowem i Eucharystią, po czym Uczniowie w środku nocy wracają do Jerozolimy i „opowiadają, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba” (Łk 24, 35).

Kościół, wspólnota zakonna jest wspólnotą opowiadania, dzielenia się. Jeśli potrafimy opowiadać, co każdy z nas przeżył z Bogiem, co Bóg dla niego uczynił to nasza wspólnota nie będzie nigdy miejscem narzekania i ucieczki. Jezus daje nam dwa znaki: słowo Boże i Eucharystię. Papież Franciszek przypomina: „Autentyczną egzegezą Ewangelii jest nasze święte życie! Należy wziąć Ewangelię, by dowiedzieć się, co robił Jezus, jakie było Jego życie, co mówił, czego uczył, i starać się Go naśladować”.

Screen-Shot-2014-04-21-at-23.43.29 (Copy).png

Pomocą w wypełnieniu tego przesłania mogą być Godziny Biblijne, systematycznie przeprowadzane w naszych Wspólnotach, a modlitwa Uczniów z Emaus niech stanie się naszą modlitwą wspólnotową „zostań z nami Panie” (por. Łk 24, 29).

Życzę radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym. Niech doświadczenie Jego obecności w naszych sercach przyniesie dar przebaczenia i pojednania, miłości i pokoju, zdrowia oraz sił fizycznych i duchowych. Niech stanie się źródłem łaski i błogosławieństwa Alleluja!

Z darem paschalnej radości i modlitewną pamięcią

s.M. Samuela Kamińska

przełozona prowincji