Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Lednica 2018

 

JESTEM – hasło tegorocznego spotkania młodych na Polach Lednickich stawia nas w prawdzie o Bogu, który jest stale obecny w naszej codziennej rzeczywistości, kocha nas, towarzyszy i opiekuje się nami.

 


To słowo wzywa nas również do świadomego i odpowiedzialnego przeżywania naszej obecności we wspólnocie Kościoła, wzmacnia poczucie przynależności i pobudza do odważnego odpowiadania na Boże wezwanie. Nasze JESTEM na Polach Lednickich wyrażało się wielopłaszczyznowo:

  • w naszej obecności we wspólnocie młodego Kościoła, który gromadzi się, aby uwielbiać Boga i dziękować za miłość objawioną w Jezusie Chrystusie i wylaną na nas w Duchu Świętym;
  • w pełnym miłości spojrzeniu na siostry i braci, którzy tak jak my przeżywają swoje słabości i upadki, są spragnieni;
  • w uczynkach miłosierdzia, prostych gestach, które nie pozwalają obojętnie przejść obok bliźniego;
  • we wdzięczności za niepodległość naszej Ojczyzny, krew Bohaterów przelaną, abyśmy mogli żyć i wzrastać w wolny kraju;
  • w gotowości głoszenia Ewangelię, dzielenia się doświadczeniem wiary i umiłowaniem Kościoła wszędzie tam, gdzie Bóg nas posyła.

Dziękujemy Bogu za ten wspaniały pełen radości, entuzjazmu i rozmodlenia czas spędzony z Księdzem Łukaszem i grupą wolontariuszy z Zalesia Górnego, z nadzieją oczekujemy kolejnego, XXIII Spotkania Młodych w Lednicy. Obyśmy  i za rok mogły wypowiedzieć słowo JESTEM w tym wyjątkowym miejscu.