Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Śluby wieczyste w Zalesiu

 

„Mam zdecydowaną wolę poświęcić się Bogu na zawsze…”

Siostra Maria i Siostra M. Goretti

Siostra Maria i Siostra M. Goretti

W niedzielę 19 sierpnia br. słowa formuły ślubów wieczystych wypowiedziały dwie nasze siostry: s. Maria Markowska i s.M. Goretti Domysławska, który zakończyły czas formacji początkowej w naszym Zgromadzeniu. Uroczystość ślubów wieczystych odbyła się w domu formacyjnym w Zalesiu Górnym w Kaplicy św. Elżbiety, gdzie obie siostry stawiały pierwsze kroki w życiu zakonnym. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył. J.E. Ksiądz Biskup Romuald Kamiński w koncelebrze ośmiu kapłanów, a wzięła w niej udział licznie zgromadzona rodzina sióstr i rodzina zakonna na czele z Siostrą Prowincjalną Samuelą Kamińską z Zarządem Prowincji.

Przed rozpoczęciem Mszy świętej siostry pragnące złożyć śluby wieczyste otrzymały błogosławieństwo rodziców i rodziców chrzestnych. Jest to ważna ceremonia, duchowego ofiarowania swoich dzieci Bogu. Po błogosławieństwie siostra Maria i s.M. Goretti otrzymały białe wianki, symbolizujące zaślubiny z Chrystusem i Kościołem oraz zapalone świece – znak czuwania na przyjście Oblubieńca, następnie w asyście sióstr, księdza Biskupa i kapłanów zostały procesjonalnie wprowadzone do kaplicy gdzie rozpoczęła się uroczystość ślubów wieczystych. W homilii Ksiądz Biskup nawiązał do różnorodności powołań w Kościele porównując je do piękna krajobrazu Warmii i Mazur, skąd pochodzą obie siostry. Po zakończonej homilii siostry w sposób uroczysty potwierdziły swoją gotowość złożenia profesji wieczystej i zostały otoczone modlitwą błagalną podczas litanii do wszystkich świętych. Siostry profeski podczas tej modlitwy padły na twarz, nawiązując do ofiary krzyżowej Chrystusa. Litanią tą modlimy się w ważnych momentach życia Kościoła, przyzywając orędownictwa świętych patronów. Po odśpiewaniu litanii, Ksiądz Biskup odmówił modlitwę piękną konsekracji nawiązującą do historii zbawienia, w której siostry i każdy z nas ma swoje miejsce a następnie siostry złożyły  śluby zakonne czystości Bogu poświęconej, ubóstwa i posłuszeństwa na zawsze. Ważnym dopełnieniem tej formuły ślubów było podpisanie jej na ołtarzu, gdzie sprawowana jest Msza święta. W ten sposób siostry profeski połączyły się na wieki z ofiarą Chrystusa.

Znakiem profesji wieczystej jest złota obrączka, którą siostry otrzymały z rąk Księdza Biskupa, reprezentującego Kościół. Po uroczystej Eucharystii wszyscy udali się na życzenia do sali, a następnie na obiad do refektarza zakonnego.

Powierzamy Maryi Siostrę Marię i Siostrę M. Goretti i prosimy, aby towarzyszyła im na drodze realizacji powołania zakonnego, aby mogły jak Ona wyśpiewać swoim życiem radosne: „Magnificat”.