Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Rozpoczęcie nowicjatu

 

Dzień 13 sierpnia zgromadził w Puszczykowie Siostry Elżbietanki z Polskich Prowincji i Regionu Rosji na czele z Siostrami Prowincjalnymi by dziękować podczas Mszy Świętej za Siostry Nowicjuszki, które kończą nowicjat i prosić Boga o potrzebne łaski dla 10 nowych Sióstr Nowicjuszek.

W uroczystości tej uczestniczyły nasze siostry Siostra Prowincjalna M. Samuela Kamińska i Siostra Mistrzyni M. Katarzyna Mróz, które towarzyszyły Siostrze M. Elżbiecie rozpoczynającej swój nowicjat. Mszy świętej przewodniczył ks. Dariusz Dąbrowski (filipin)- spowiednik nowicjatu, który w wygłoszonym słowie Bożym nawiązał symboliki dnia, w którym rozpoczyna się i kończy formacja nowicjatu. Jest to dzień fatimski, stad szczególne odniesienie do Maryi, Matki wszystkich powołań: „ Maryja posyła nam aniołów. Jeżeli zanosimy do Boga modlitwy razem z Maryją to jest ze mną cała rzesza świata anielskiego, który razem ze mną wznoszą modlitwy w moim imieniu. Gdy trwam na uwielbieniu z Nią to doświadczam przedsionków Nieba, gdy to właśnie aniołowie stoją przed Tronem Boga i uwielbiają Jego obecność. Gdy doświadczamy upadków życiowych i nie mamy siły wstać to prosząc o pomoc Maryja wysyła nam aniołów, którzy nas podnoszą. Pamiętajcie o tym”.

Siostra M.Elżbieta

Siostra M.Elżbieta

Po Mszy Świętej Siostry Nowicjuszki zaprosiły wszystkich na program artystyczny, którym wyraziły wdzięczność wszystkim, którzy otaczali troską ich wzrost duchowy w czasie nowicjatu. Boże błogosław Siostrze M. Elżbiecie i wszystkim nowym Siostrom Nowicjuszkom, by ten szczególny czas nowicjatu rozpalał ich miłość i pragnienie oddania wszystkiego Chrystusowi.