Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety

 

W dniach 13-16 września br. w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety odbyły się rekolekcje dla członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, które w tym roku odbyły się po raz 10-ty.

awspólnota (10) (Copy).JPG

W rekolekcjach wzięło udział 25 osób, a poprowadził je ks. Jacek Pleskaczyński SJ. Rozważania rekolekcyjne zaczerpnięte zostały z tekstu Drogi Krzyżowej prowadzonej w Wielki Piątek 2005 r. w Koloseum, w której nie mógł uczestniczyć Ojciec Święty Jan Paweł II z powodu ciężkiej choroby.

Rozważania i modlitwy tej Drogi Krzyżowej były przygotowane przez Kard. Josepha Ratzingera najbliższego współpracownika Ojca Świętego Jana Pawła II, dziekana Kolegium Kardynalskiego, a późniejszego Ojca Świętego Benedykta XVI. Każda stacja tej szczególnej Drogi Krzyżowej zapisała się głęboko w naszych sercach, dotknęła głęboko naszych serc i sumień wzywając do szczerego nawrócenia i przemiany życia. Jedno jest pewne. Żadna następna Droga Krzyżowa nie będzie już taka jak odprawiane wcześnie, nie będzie już przelotnym wzruszeniem, ale naszą osobistą drogą na Kalwarię. Dopomóż nam Panie Jezu pozostać na tej drodze, ale przede wszystkim wytrwać pod krzyżem bez lęku. Amen.


 
W KościeleKatarzyna Mróz