Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Niedziela misyjna w Pozezdrzu

 

Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Franciszka i zachętę naszego Księdza Biskupa Ordynariusza Jerzego Mazura, aby odnowić nasz zapał misyjny, ożywić animację i zintensyfikować formy duchowej i materialnej pomocy Kościołom misyjnym parafia pw. św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu w dniu 13 października obchodziła niedzielę misyjną, podczas której gościliśmy misjonarza Ojca Ashenafiego Yonasa Abebe z Etiopii i 4 wolontariuszy przygotowujących się do wyjazdu na misje i oraz tych, którzy właśnie z nich wrócili.

Całą niedzielę Ojciec Ashenafi wraz z młodzieżą prowadził animację misyjną, głosił Słowo Boże i opowiadał o życiu dzieci i młodzieży w Jego rodzinnym kraju oraz o wszystkich trudnych sprawach z którymi borykają się ludzie w Afryce. Wolontariusze opowiadali o tym czym się zajmowali podczas wyjazdu do Etiopii, Mongolii, Argentyny, mówili dużo o tym jak wyglądała ich posługa w tych krajach, co najbardziej ich zaskoczyło podczas pobytu na misjach, co sprawiało im dużo problemów, jak radzili sobie z nauka języka. W tym dniu również na Mszy św. o godz. 10.00, w obecności Wójta Gminy Pozezdrze , Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej, Pana Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze, wszystkich zaproszonych rodziców, młodzież z naszej parafii została oficjalnie  przyjęta do Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego i złożyła swoje przyrzeczenia wolontariackie na ręce Ks. Proboszcz Grzegorza Stankiewicza i Ojca Ashenafiego. Na znak przynależności do tej grupy każdy wolontariusz otrzymał krzyżyk misyjny. Po Mszy św. odbyło się na plebani spotkanie wszystkich wolontariuszy, zaproszonych Gości i rodziców z Ojcem misjonarzem i wolontariuszami misyjnymi. Podczas tego spotkania nasi goście pokazywali nam prezentacje i opowiadali o swojej bardzo ciekawej pracy na misjach. Na zakończenie wszyscy spotkaliśmy się na wspólnej mongolskiej herbacie i pysznym cieście upieczonym przez rodziców wolontariuszy.