Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Ojcze spójrz na mnie...

 

W dniach 22-24 lutego br. w domu w Zalesiu Górnym odbywały się dni skupienia pt: „Ojcze, spójrz na mnie”. Prowadził je ks. Marcin Wosiek SDB wraz z młodzieżą ze wspólnoty „Savio House” z Krakowa.Było to szczególne spotkanie ze spojrzeniem miłosiernego Ojca z Ewangelii według św. Łukasza rozdział 15. W wędrówkę do domu Ojca,  wyruszyła liczna grupa uczestników, wraz z ks. Marcinem, s.M. Karolą i s.M. Katarzyną. Korzystaliśmy z starożytnej metody modlitwy Słowem Bożym tzw. Lectio Divina. Rozważaliśmy słowo w ciszy według poszczególnych etapów: lectio – czytanie słowa, meditatio – rozważanie słowa, oratio – modlitwa słowem, contemplatio – kontemplacja słowa, colatio – dziele słowem. Na drodze tej modlitwy bardzo pomagały nam wprowadzenia i konferencje ks. Marcina, oraz rozmowy indywidualne.

Każdy z nas miał też okazję do osobistego spotkania ze spojrzeniem Ojca na adoracji. Padło wiele pytań, w sercu usłyszeliśmy wiele odpowiedzi. Pragniemy wyrazić wielką wdzięczność Siostrom Elżbietankom za ten piękny czas modlitwy i pustyni.