Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Skupienie Szkolnego Koła Caritas

 

W dniach 15-17 marca br. w naszym domu w Zalesiu Górnym odbywało się Wielkopostne Skupienie młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas. Spotkanie poświęcone było wielkopostnym praktykom duchowym tj: modlitwa, post, jałmużna.

Rozpoczęło się piękną adoracją krzyża. Każdy z nas stanął pod krzyżem Chrystusa, aby podziękować za dar zbawienia. Krzyż w zalesiańskiej kaplicy jest wyjątkowy, można zobaczyć na nim wszystkie rany, napięcie mięśni i mimikę twarzy umierającego Chrystusa. Modlitwa ta była najlepszym wprowadzeniem w tematykę naszych rozważań wielkopostnych. W sobotę odwiedziliśmy Klaudię, która od urodzenia przykuta jest do łóżka. Mogliśmy z nią porozmawiać, sprawić jej radość wspólnym śpiewem pieśni i grą w „czółko”. Z tego spotkania wyszliśmy niezwykle obdarowani, „albowiem dając otrzymujemy”. Mamy nadzieję, że czas modlitwy i skupienia w Zalesiu wyda dobre owoce w naszym życiu wiary.