Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

 

Warszawa, Wielkanoc 2019 r.

fra-angelico-kobiety-przy-grobie.jpg

Kochane Siostry,

Drodzy Członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety,

 

W Ewangelii św. Mateusza czytamy: „Niewiasty pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: ‘Witajcie’. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon” (Mt 28,8-9).

Tak często w liturgii okresu wielkanocnego słyszymy słowa „radujcie się”. Źródłem tej radości jest miłość do Boga. Jedyną rzeczą, która powinna nas zasmucać jest grzech przez który oddalamy się od Boga.

Nasze Wspólnoty winny być jak gminy pierwszych chrześcijan, które promieniowały radością tajemnicy paschalnej, które poprzez swój entuzjazm, serdeczność, wielkoduszność i postawę służby pociągały innych. Ileż ludzi odnalazło drogę do Boga dzięki serdeczności i radości wierzących, a ilu powołanych odpowiedziało pozytywnie na Boże wezwanie dzięki radości i autentyczności spotkanych braci i sióstr.

Orędzie poranka wielkanocnego jest dla nas zadaniem, byśmy umieli nieść Boga pełni radości i entuzjazmu ewangelicznego w ten świat, który coraz bardziej pogrąża się w mroku zła i nienawiści. Bądźmy jak te Niewiasty, które spotkały Pana, oddały Mu pokłon i pospiesznie oddaliły się, by głosić Jego orędzie miłości, dobra, pokoju i radości.

Życzę każdej Siostrze i Państwu niech błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana umacnia i towarzyszy na drogach naszego życia i apostołowania. Alleluja!

Z darem paschalnej radości

     i modlitewną pamięcią, także od Sióstr Radnych

                        s.M. Samuela Kamińska