Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Rekolekcje w Zalesiu

 

Siostry Elżbietanki prowincji warszawskiej przybyły z różnych placówek na swoje rekolekcje do domu zakonnego w Zalesiu Górnym. Rekolekcje poprowadził ks. Marek Białożyt sercanin, od 29 kwietnia do 4 maja 2019 r.

Był to uświęcający czas milczenia i wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy Słowem Bożym, poznałam bliżej świętego Piotra oraz drogę jego powołania. Rozważając słowa ewangelii zastanawiałam się nad własnym sensem życia. Piotr posłuchał Jezusa, chociaż myślał na początku po ludzku. I ja mam słuchać głosu Kościoła, aby iść drogą do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Zobacz, co robisz ze swoim powołaniem. Piotr poznaje kto jest Mesjaszem, przez zaufanie i posłuszeństwo, Jezus powołuje Piotra do łowienia ludzi. Mam podążać za Jezusem, nawet gdy najbliżsi zaczną ode mnie powoli odchodzić na drodze powołania zakonnego. Uczeń zaparł się aż trzy razy swego umiłowanego Pana. Jezus przyjmuje Piotra z całym jego buntem. Nauczyciel wybacza zdradę. Spotykam się z Piotrem w jego najtrudniejszym czasie. To jest czas zaparcia się Jezusa. Apostoł aż trzy razy zdradza swego Mistrza. Piotr płacze. Czy w moich gestach, słowach, oczach widać Zmartwychwstałego Chrystusa? Pan przed spotkaniem Piotra wiedział, że go powoła i że Piotr zdradzi. Jednak Bóg jest wierny. Powołuje i prowadzi. Ile razy ja zdradziłam Jezusa? Wszechmogący Bóg powołuje słabych, kruchych i poranionych ludzi. Tylko oczyszczona rana przez miłość Chrystusa może pomóc drugiej zranionej i pełnej żalu osobie. Pan Jezus powołał Ciebie i wiernie czeka. Jeżeli Wszechmogący Bóg wybrał Piotra i zbudował na nim Kościół, który istnieje od tysięcy lat do dnia dzisiejszego, to co może uczynić z Tobą? Zaufaj. Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych.

W dniu zakończenia rekolekcji siostry odnowiły swoje śluby zakonne. "Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata, świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki" (1 J 2,16-17). Dziękowałyśmy Panu za śluby zakonne, które pomagają w walce z pożądliwością tego świata: ślub czystości chroni przed pożądliwością ciała, ślub ubóstwa chroni przed pożądliwością oczu, a ślub posłuszeństwa przed grzechem pychy. W podziękowaniach siostra M. Cherubina podkreśliła rolę Ojca rekolekcjonisty jako przewodnika, który „prowadził siostry z Jezusem i Uczniami przez Galileę do Jerozolimy i przez smutny wieczór Piotrowy do radosnego poranka Zmartwychwstania”. Ufamy, że siostry z nowym zapałem będą podążały za Jezusem po drogach swojego powołania zakonnego.

Postulantka Magdalena