Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Imieniny Siostry Prowincjalnej.

Dzień wspomnienia liturgicznego św. Cecylii jest dla naszej prowincji związany ze świętowaniem imienin Siostry Prowincjalnej. Tego dnia do domu prowincjalnego przybyły siostry oraz Panie ze Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. Uroczystej Eucharystii przewodniczył JE. Ksiądz Biskup Marian Duś, który w wygłoszonym słowie Bożym zachęcał za św. Augustynem „śpiewaj na cześć Pana, a nie fałszuj(…)niech twoje życie będzie zawsze piękną pieśnią na chwałę Bożą”. Z kaplicy domu prowincjalnego wszyscy goście wraz z Solenizantką udali się na salę, gdzie były składane życzenia i podziękowania na ręce Siostry Prowincjalnej Cecylii; a następnie do refektarza zakonnego na obiad. Po poczęstunku siostry juniorystki z postulantką Anetą i Siostrą Lidią przedstawiły, krótką pantomimę ilustrującą życie i posłannictwo naszej Patronki św. Elżbiety. Była to niespodzianka dla Siostry Prowincjalnej oraz wszystkich sióstr i zgromadzonych gości. Dziękujemy Przewielebnej Siostrze Prowincjalnej za dotychczasową posługę na rzecz naszej prowincji i życzymy obfitości darów i owoców Ducha Świętego oraz orędownictwa św. Cecylii i św. Elżbiety.