Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Oratorium w Zalesiu.

 

Chrystus w Najświętszym Sakramencie jako centrum naszej wspólnoty jest stale obecny wśród nas. Dlatego często przebywamy na adoracji w kaplicy. Ten czas przeznaczony na osobistą modlitwę umożliwia nam pogłębienie miłości do Chrystusa i odnowienie naszego zjednoczenia z Nim. Naszą jedyną radością powinno być tabernakulum. (Matka Franciszka)
— K 49

 
 

Na prośbę Przełożonej Prowincji Siostry M. Cecylii Falkowskiej w domu formacyjnym w Zalesiu Górnym, została erygowana kaplica prywatna- Oratorium pod patronatem Męczenniczek elżbietańskich (s. M. Teodory i s. M. Paschalis z IX Towarzyszkami). Dnia 20 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 JE Ksiądz Biskup Marian Duś dokonał poświęcenia Oratorium i przewodniczył uroczystej eucharystii. Obok Księdza Biskupa koncelebrował Mszę Świętą Kapelan z Zalesia Ksiądz dr Andrzej Tańcula i wzięły w niej udział siostry ze wspólnoty domowej z Siostrą Prowincjalną oraz Siostra Przełożona z Wilanowa M. Maksymiliana oraz zaprzyjaźniona Pani Maria. Siostra Prowincjalna podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Oratorium Męczenniczek elżbietańskich, podkreśliła zaangażowanie wspólnoty domowej z Siostrą Przełożoną M. Benedyktą Konobrodzką w przygotowanie pomieszczenia na cel sprawowania kultu. Dla zalesiańskiego domu, w którym odbywa się wiele spotkań rekolekcyjnych i młodzieżowych, Oratorium jest szczególnym darem w Roku Życia Konsekrowanego. Będzie ono umożliwiało nawiedzanie Najświętszego Sakramentu w każdym czasie. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie za łaskę nieustannego przebywania z nami. Niech ta Obecność uświęca każdą siostrę i napełnia pokojem i radością. Amen