Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Sympozjum Życia Konsekrowanego w Lublinie.

W ramach obchodów Roku Życia Konsekrowanego cztery Konferencje Przełożonych Wyższych, to jest instytutów świeckich, zgromadzeń żeńskich czynnych i klauzurowych oraz zgromadzeń męskich, zorganizowały w dniach 21-23 kwietnia b.r. Sympozjum pt.: W jedności uobecniać Chrystusa w świecie.

W spotkaniu wzięli udział przełożeni wyżsi i zaproszeni goście. Sympozjum odbywało się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, co umożliwiło zaproszenie wielu profesorów tej uczelni do refleksji na temat życia zakonnego w Kościele. Przez trzy dni było to prawdziwe święto konsekrowanych w Lublinie. Różnobarwne habity można było spotkać wszędzie. Sympozjum rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą w Archikatedrze Lubelskiej koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E. Ks. Abpa Stanisława Budzika, kanclerza KUL-u. Kolejne dni były rozwinięciem Listu Ojca Świętego Franciszka na Rok Życia Konsekrowanego, miały następujące hasła: Spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością, Przeżywać teraźniejszość z pasją, Przyjąć przyszłość z nadzieją. Wykłady i dyskusje warsztatowe zmierzały do konkluzji o istotnej roli budowania jedności wszystkich osób poświęconych Panu Bogu, czego najlepszym przykładem było zorganizowanie tego ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest Sympozjum na KUL-u. Wielu wzruszeń dostarczyło nam przedstawienie pt.: Wspólny dom wyreżyserowane przez ks. dr Mariusza Lacha, który wraz z młodzieżą oraz członkami i członkiniami różnych zgromadzeń zakonnych zorganizował piękne widowisko muzyczne, przybliżające znaczenie życia konsekrowanego.