Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Jesienna konferencja przełożonych.

W dniach 10-11 października 2015 r. odbyła się jesienna Konferencja Przełożonych w domu prowincjalnym w Warszawie.Pierwszego dnia skupienia pochylałyśmy się nad tematyką miesiąca: "Stawać po stronie ubogich". Nasz konferencjonista ks. Tomasz Łukasiuk przedstawił różnorodność aspektów ubóstwa duchowego, mentalnego i materialnego. Podczas całodziennej adoracji zadawałyśmy sobie pytania: Jaki jest mój brak, mój wymiar ubóstwa? Jak wygląda moja posługa wobec moich sióstr? Czy dostrzegam ich potrzeby, braki, ich ubóstwo?

"Nasz brak jest często talentem. Nie należy się go bać. Właśnie nasze braki, nasze ubóstwo Bóg napełnia swoją łaską...wszystko mamy od Niego"- ks. Tomasz. Drugi dzień konferencji poświęcony na spotkanie z Siostrą Prowincjalną M. Cecylią Falkowską i Zarządem Prowincji i dotyczył omówienia spraw bieżących Zgromadzenia i Prowincji.