Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

XXV Kapituła Generalna.

„Panie, przymnóż nam wiary” (por. Łk 17, 5). Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety - to temat przewodni jubileuszowej XXV Kapituły Generalnej naszego Zgromadzenia.Kapituła rozpoczęła się w Domu Prowincjalnym w Rzymie przy via dell’ Olmata, 3 października br. uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczyłJ.E. Ks. Kard. Stanisław Ryłko. Naszą Prowincję podczas obrad reprezentują Siostra Prowincjalna M. Samuela Kamińska, Siostra Wikaria M. Benedykta Konobrodzka i Siostra Radna M. Katarzyna Mróz.  „Każda Kapituła Generalna to czas łaski dla zgromadzenia. Pan zaprasza was, abyście na nowo odkryły to, co jest naprawdę istotne w życiu konsekrowanym, według słów Pana Jezusa skierowanych do Marty: „Marto, Marto troszczysz się i niepokoisz o tak wiele, a potrzeba tylko jednego…” (Łk 10, 41-42). Jak ważne jest w naszym życiu, abyśmy nigdy nie utracili z pola widzenia tej jednej najważniejszej rzeczy – tej, która nadaje sens całości naszej egzystencji… Myślę, że obecna Kapituła Generalna jest dla was wyjątkową okazją, aby w was obudzić ów „święty niepokój serca” – o którym mówi często Papież Franciszek: „niepokój Boga”. Zakonnica czy zakonnik, to osoby, które w centrum własnej egzystencji umieścili nie własne „ja”, ale Osobę Jezusa Chrystusa i Jego wolę, według słów św. Pawła: „Żyję ja, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus…” (Gal 2,20)” - z homilii. Logo XXV Kapituły Generalnej zaprojektowała s.M. Felicyta Szewczyk, składa się ono z prostych symboli korespondujących z tematem przewodnim. Przełamany na cztery części chleb mieści się w pierwszej literze napisu CREDO. Chleb przedzielony na cztery części tworzy krzyż, który jest chrześcijańskim symbolem wiary. Cztery kawałki chleba symbolizują cztery strony świata, co wyraża powszechną potrzebę świadczenia miłosierdzia i dzielenia się wiarą, która rośnie, gdy przeżywana jest jako doświadczenie otrzymanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości. (Porta Fidei 7, Benedykt XVI) Kolor czerwony, to symbol Ducha Świętego, miłości Boga i bliźniego oraz krwi męczenników przelanej za wiarę. Papież Franciszek podkreśla, że: „krew męczenników jest nasieniem nowych chrześcijan”.

STRONA INTERNETOWA KAPITUŁY GENERALNEJ