Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Wybór Matki Generalnej.

Dzień wyboru Matki Generalnej poprzedzony był całodziennym skupieniem, które poprowadził o. Prof. Zdzisław Kijas OFM Cov. W czwartek 6 października br. wszystkie siostry kapitulantki zgromadziły się na porannej Eucharystii, którą celebrował J.E. Ks. Kard. Zenon Grocholewski.

Homilia nawiązywała do tematu kapituły : „Wiara jest jak ciemna noc usiana gwiazdami… W nocy widzimy wiele więcej, widzimy siebie w perspektywie wszechświata”.

Ksiądz Kardynał modlił się o dar Ducha Świętego na czas wyboru nowej Matki Generalnej, jak również polecał wszystkie intencje serca Matki M. Samueli Werbińskiej dziękując za dotychczasowy trud przewodzenia w Zgromadzeniu. Poranne obrady kapituły rozpoczęły się o godz. 9.30. Dotychczasowa Matka Generalna M. Samuela Werbińska została przez siostry wybrana na kolejną trzecią kadencję. Polecamy Panu Bogu naszą Kochaną Matkę, wypraszając obfitość łask.  TE DEUM LAUDAMUS

STRONA KAPITUŁY GENERALNEJ: www.kgeneralna2016.com/