Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

"Pasja" w Pozezdrzu

 

Żyć tak, aby codzienność stała się księgą, którą będą mogli czytać inni. Taką łaskę daje sam Bóg, duszy z Nim zjednoczonej. Patrząc z perspektywy czasu, śmiało możemy powiedzieć, że życie Marii Magdaleny stało się żywą księga zapisaną konkretnymi czynami. Ona wpatrując się w Chrystusa podążała za Nim wiernie i w najmniejszym czynie chciała być do Niego podobna.

Dziś możemy wpatrywać się w przykład życia Marii Magdaleny, który pociąga, uczy, wychowuje, skłania do refleksji i wskazuje drogę. Ten przykład życia stał się inspiracją do przygotowania widowiska pasyjnego o Marii, która była obecna w ostatniej drodze Chrystusa. Jej oczami patrzyliśmy na Mękę Chrystusa, na Jego ostatnie chwile życia i na to co działo się z Marią Magdaleną tuż po Zmartwychwstaniu.


To właśnie 12 kwietnia 2017, w Wielką Środę, obok siebie uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Pozezdrzu połączyli swoje aktorskie siły w dużym, teatralnym przedsięwzięciu „ Pasja oczami Marii Magdaleny”, które zainicjowała i wyreżyserowała s.M. Dominika Suchocka, elżbietanka z pomocą miejscowego GOKu.


Przed nami stanęli jak żywi, w stylowych strojach z epoki - Jezus, Apostołowie, Kajfasz, Arcykapłan, Piłat, Żołnierz, Niewiasty i Maria Magdalena, która, przy chwytających za serce piosenkach, opowiadała historię cierpiącego i kochającego Jezusa - Zbawiciela. Prawdziwe wydarzenia i rzeczywiste emocje, które starali się oddać aktorzy nie pozostawiły nikogo obojętnym.

„Pasja oczami Marii Magdaleny” w Wielkim Tygodniu, to było naprawdę szczególne, niecodzienne przeżycie dla szkolnej i parafialnej społeczności Pozezdrza.