Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Imieniny Siostry Wikarii M. Benedykty

 

Dnia 11 lipca br. obchodziłyśmy Imieniny Siostry Wikarii M. Benedykty. Na uroczystej Mszy Świętej w domu prowincjalnym licznie zgromadziły się siostry z wszystkich pobliskich placówek, aby modlić się w intencji naszej drogiej Solenizantki.


Ksiądz Kanclerz Janusz Bodzon, w słowie Bożym nawiązał do postaci św. Benedykta, Patrona Europy i podkreślił jego wpływ na rozwój średniowiecznej kultury. Klasztory benedyktyńskie tworzyły sztukę i stawały się kolebkami kultury europejskiej, warto dzisiaj pamiętać o tym wielkim wkładzie Kościoła w rozwój sztuki, literatury, duchowości i nauki.

Po Mszy Świętej wszyscy udaliśmy się do sali, gdzie składaliśmy życzenia, a następnie do refektarza zakonnego na imieninową kolację.