Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Rekolekcje sióstr

 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego w deszczowej aurze krynickiej pierwsza grupa sióstr rozpoczęła swoje rekolekcje. Mimo pochmurnego nieba Ojciec Ryszard Bożek redemptorysta zaprosił siostry do kroczenia drogą świętości i radości


„Jeśli się nie staniemy świętymi, nie staramy się być świętymi to nasze życie jest porażką. Sukces życia zakonnego to świętość”.


Przez kolejne dni rekolekcji siostry wraz z Panem Jezusem wchodziły na górę świętości, przez oczyszczenie serca, oświecenie i zjednoczenie z Bogiem. Życie duchowe chrześcijanina jest bowiem przedstawiane jako droga na górę, której zdobywanie wiąże się w wysiłkiem podjęcia życia ascetycznego. Na taką drogę zaprasza nas Boski Oblubieniec: „Ścieżka na wysoką górę doskonałości, jako że jest stroma i ciasna, wymaga takich przewodników, którzy nie dźwigają niczego, co by ich ciągnęło w dół …; jest to bowiem zajęcie w którym szuka się  jedynie Boga.” (Św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel II, 7, 3). Czas rekolekcji sióstr był czasem powrotu do pierwotnej gorliwości i miłości, czasem odrzucania balastu, który niepotrzebnie opóźnia nas w drodze na szczyt. Ufamy, że napełnione Słowem Bożym siostry wrócą do swoich wspólnot, aby być przewodniczkami na drodze do świętości. Niech ten czas owocuje w sercach jedynym pragnieniem - zjednoczenia z Bogiem.