Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Spotkanie kolędników misyjnych

 
kolędnicy10 (Copy).jpg

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci będąc wierne intencjom założyciela, dąży do uwrażliwiania dzieci na potrzeby swoich rówieśników na całym świecie. Dzieło to uczy poczucia solidarności duchowej i materialnej z dziećmi na całym świecie, a w tym roku w Libanie i Syrii. W ramach PDMD mali chrześcijanie angażują się w konkretny sposób. Otóż w całej Polsce w okresie od Bożego Narodzenia do Objawienia Pańskiego kolędnicy odwiedzali ludzi z dobrą nowiną o narodzeniu Chrystusa.


Po raz pierwszy w diecezji ełckiej podjęto się zorganizowania diecezjalnego spotkania kolędników misyjnych. Spotkanie to odbyło się 20 stycznia 2018 r. w parafii p.w. św. Józefa w Węgielsztynie.

Organizacją tego zadania zajęli się obok parafii: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety i Szkoła Podstawowa im. Kurta Obitza w Węgielsztynie. Patronat honorowy nad tym objęli: bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, s. Samuela Kamińska, Przełożona Prowincji Warszawskiej Sióstr Elżbietanek i p. Jerzy Wojciech Małecki, Poseł na Sejm RP. Tę inicjatywę wsparli oprócz wymienionych samorząd Gminy Węgorzewo i PZC Węgielsztyn.

W pierwszej części, która odbyła się w kościele parafialnym, Siostry Elżbietanki poprowadziły animację muzyczną, a kolędnicy z parafii Św. Maksymiliana Kolbe z Giżycka przedstawili misyjną scenkę kolędniczą przygotowaną na ten rok. Wszyscy uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem delegata bp. ełckiego ks. prał. Klemensa Litwina, dziekana węgorzewskiego. Słowo Boże wygłosił ks. dr Zbigniew Chmielewski, diecezjalny wizytator katechetyczny.

Druga część spotkania miała miejsce w Szkole Podstawowej im. K. Obitza w Węgielsztynie, gdzie dzieci miały zorganizowaną zabawę. Wodzirejem była s. Paula Nikiel przebrana w oryginalny strój kobiety masajskiej. Przeprowadziła ona wiele zabaw i konkursów z nagrodami. W konkursie głównym na najpiękniejszy strój kolędniczy komisja konkursowa przyznała I miejsce kolędnikom z Gui, II miejsce kolędnikom z Wesołowa, zaś III miejsce kolędnikom z Giżycka.

To spotkanie przyczyniło się do upowszechniania wiedzy o życiu w innych krajach misyjnych oraz do ukształtowania postawy tolerancji, solidarności i rozbudzenia wrażliwości na potrzeby mieszkańców z najuboższych krajów świata. Wartością dodaną była twórcza praca artystyczna poszczególnych grup. Cieszy nas fakt, że to przedsięwzięcie wsparli swoim patronatem osoby odpowiedzialne za upowszechnianie powyższych wartości.  Bp Jerzy Mazur odpowiedzialny jest w naszym kraju za sprawy misji; S. Samuela Kamińska jako przełożona prowincji promuje działalność misyjną swojego zgromadzenia, zaś Pan Poseł Jerzy Małecki jest naszym reprezentantem w Parlamencie, który winien odpowiadać szczególnie za kształtowanie postaw otwartości na drugiego człowieka.

 


W niedzielę 21 stycznia 2018 r. w kościele w Węgielsztynie odbył się również VI KONCERT KOLĘD. Wzięły w nim udział: Chór par. Chrystusa Króla w Radziejach, Chór OJCZYZNA z par. św. Piotra i Pawła w Węgorzewie, Chór par. Krzyża Świętego (greckokatolickiej) w Węgorzewie, Chór Sióstr Elżbietanek, Zespół ludowy MŻAWKA z Kruklanek, Chór BARWY JESIENI z Buder, Chór JOSEPHUS z par. Św. Józefa w Węgielsztynie.

Po zakończonym koncercie w miejscowej świetlicy odbyła się wspólna biesiada. Cieszy nas fakt, że odczuwalny był dobry mazurski klimat. Kolędy i pastorałki odzwierciedlały lokalne tradycje i ludzi zamieszkujących tę ziemię. Uwidaczniało się to w języku polskim i ukraińskim oraz ludowym przesłaniu.

ks. dr Zbigniew Chmielewski

 

 
W SłużbieKatarzyna Mróz