Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Spotkanie formacyjne w Zalesiu

 

 W dniach 24-25 października br. w Zalesiu Górnym odbyło się spotkanie formacyjne, w którym wzięła udział s.M Rita i postulanta Magdalena.

Spotkanie poprowadził o. Andrzej Romanowski OFM Cap, podejmując rozważanie na temat dwóch napomnień św. Franciszka z Asyżu: Napomnienie IX – Miłość i Napomnienie X – Umartwienie ciała.

Święty Seraficki namawia nas do miłości nieprzyjaciół, która przezwycięża niechęć i gniew dla miłości Bożej. Istotą jest ofiarowanie Bogu relacji dnia codziennego: „Ten bowiem rzeczywiście kocha swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznawaną krzywdą, lecz dla miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy. I czynem okazuje mu miłość.” Na drodze życia wewnętrznego nieustannie trzeba nam przezwyciężać siebie dla miłości Bożej. Jednym z takich ćwiczeń jest umartwienie. Franciszek mówi, że nad naszym ciałem władzę ma serce. Trzeba więc umartwiać ciało, aby ukierunkować je do pragnień serca. Jest to logika łaski. „Dlatego błogosławiony ten sługa (Mt 24, 46), który mając w swej władzy takiego nieprzyjaciela (ciało), będzie zawsze trzymał go związanego i roztropnie miał się przed nim na baczności.”

Podczas tych dni formacyjnych siostry udały się na pielgrzymkę do Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii, gdzie nawiedziły grób świętego i muzeum jego pamięci. Uczestniczyły również w projekcji filmu: „Ocalony, aby ocalać”.

„Panie niech moc miłości Twojej,

jako żar płonący słodszy od miodu,

Pochłonie serce moje i oderwie je od wszystkich

rzeczy pod niebem.

Abym umarł z miłości dla Twojej Miłości,

jak Ty byłeś gotów

umrzeć z miłości dla mojej miłości.

Amen.”

(Modlitwa św. Franciszka)