Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Spotkanie z Siostrą Anną Marią Pudełko

 

„Konsekrowani to ludzie przynagleni palącym pragnieniem bliskości Chrystusa, zafascynowani Chrystusem do tego stopnia, że wobec perspektywy bliskości z Nim, wszystko inne staje się mało ważne”

(Dzień Życia Konsekrowanego 2012)

W dniach 27-28 października br. w domu prowincjalnym w Warszawie odbywało się spotkanie formacyjne z Siostrą Anną Marią Pudełko z Instytutu Apostolinek św. Pawła.

Temat jaki zaprezentowała Siostra Anna Maria: „W dynamice wierności”. Była to charakterystyka etapów życia duchowego w poszczególnych grupach wiekowych: młodość - oczyszczenie serca, drugie „Tak” dla Jezusa - synteza ducha, etap dojrzałości - macierzyństwo duchowe. Omówienie tych etapów życia pomogło nam spojrzeć na swoją konsekrację przez pryzmat przemian psychofizycznych i duchowych.

„Czas do 10 lat od profesji wieczystej, to czas rzeczywistej pełni w życiu osoby konsekrowanej, który możemy określić jako wezwanie do hojnego oddania wszystkiego co się dotychczas otrzymało jako łaskę, wzrost, przygotowanie. W tym okresie należy zintegrować potrzeby i możliwości w świetle dokonanych wyborów powołaniowych, aby stopniowo wejść do harmonii wnętrza, z tym co zewnętrzne”.

Siostra Anna Maria od lat towarzyszy osobom powołanym w przeżywaniu ich konsekracji, jak również w rozeznawaniu powołania. Jest osobą konsekrowaną, której troską są konsekrowani i powołani do konsekracji. Dziękujemy za dar spotkania i wszystkie przekazane nam treści. Ufamy, że pomogą nam one w procesie naszej formacji ludzkiej i zakonnej zintegrować swoje człowieczeństwo z wymaganiami życia konsekrowanego.