Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Pożegnanie śp. Siostry M. Haliny

 

We wtorek 8 maja br. w kaplicy św. Elżbiety w naszym domu w Zalesiu Górnym odbył się pogrzeb śp. s.M. Haliny Kusak, która odeszła do Pana w niedzielę 6 maja, w wieku 71 lat.

Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył Ksiądz Kapelan Andrzej Tańcula, a koncelebrowali ją ks. Czesław i ks. Henryk (salezjanie). We Mszy świętej pogrzebowej wzięła udział Rodzina zmarłej Siostry Haliny, siostry elżbietanki z Siostrą Prowincjalną M. Samuelą i Siostrą Wikarią M. Benedyktą oraz siostry orionistki z Zalesia Górnego.

 

 

SIOSTRA M. HALINA - Anna Kusak                                                 

halinka.png

Siostra M. Halina urodziła się 1 stycznia 1947 roku z rodziców Franciszka i Józefy. Kiedy miała dwa miesiące zmarłą Jej Mama. Dalszym wychowaniem zajmował się Tata. Mając siedem lat rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Błotnicy, którą ukończyła w 1961 roku. W swoim życiorysie s.M. Halina pisze, że „Już jako małe dziecko poczułam szczególne pragnienie – lubiłam bardzo się modlić i chodzić do kościoła. Modliłam się o powołanie i Matka Boża wysłuchała mą prośbę”. Została przyjęta do Zgromadzenia w 1963 roku i rozpoczęła formację w Warszawie. Po złożeniu Pierwszej Profesji przez rok pracowała jako zakrystianka w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Warszawie na Targówku. Od dnia 1 września 1966 roku podjęła pracę w Zakładzie Wychowawczym „Caritas” w Otwocku jako pomoc wychowawcza. Siostra M. Halina została skierowana do Liceum Ekonomicznego o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa handlowych, które ukończyła w 1977 roku. Po ukończeniu kursu katechetycznego w Warszawie (rok 1979 i 1980) została przeniesiona do Mrozów, gdzie przez trzy lata posługiwała jako katechetka. Następnie, w roku 1986 powróciła do Otwocka, gdzie nadal pracowała jako wychowawczyni w Ośrodku Wychowawczym prowadzonym przez Zgromadzenie. W latach 1990-1996 pełniła obowiązki przełożonej domu w Otwocku.

W roku 1996 została skierowana do pracy jako zakrystianka w kościele Matki Bożej Anielskiej w Warszawie, w parafii ojców franciszkanów. Wówczas zamieszkała w domu zakonnym przy ul. Krasickiego i przebywała tam do roku 2002. Od 1 marca 2002 podjęła obowiązki przełożonej domu w Warszawie przy ulicy Przyrynek 2 i pełniła je do roku 2005. W tym czasie podjęła pracę w bibliotece w naszym szpitalu przy ul. Goszczyńskiego. Po zakończeniu posługi przełożeńskiej powróciła do Wspólnoty na Krasickiego. W latach 2009-2014 przebywała we Wspólnocie na Mierosławskiego w Warszawie i posługiwała jako kancelistka w parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu.

Siostra M. Halina od roku 1990 zmagała się z chorobą nowotworową. W związku z pogarszający się stanem zdrowia została skierowana w czerwcu 2014 roku do Otwocka, a w sierpniu 2017 roku do Zalesia, gdzie miała zapewnioną opiekę medyczną i siostrzaną pomoc. Przez całe życie wiernie wypełniała powierzone Jej zadania. Zarówno życie czynne jak i długie lata choroby ofiarowała Jezusowi i chętnie przebywała na modlitwie. Odeszła cicho, otoczona modlitwą czuwających Sióstr. Niech Pan da Jej niebo.