Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

"Idź odbuduj mój Kościół"

 

…słowa posłania św. Franciszka z Asyżu były tematem kolejnego spotkania junioratu, które odbyło się w Zalesiu Górnym w dniach 11-12 maja br. Skupienie prowadził o. Andrzej Romanowski OFM Cap, opiekun duchowy III zakonu św. Franciszka, a wzięły w nim udział: s.M. Aurelia, s.M. Goretti, s. Maria, s.M. Rita.

jun-maj (1) (Copy).JPG

„Ten prawdziwie kocha swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznaną krzywdą, lecz smuci się z powodu grzechu swego brata” („Napomnienie IX” św. Franciszek) chrześcijaństwo jest bowiem religią pojednania, a każda z sióstr jest powołana do tego, aby  innych błogosławić. Moc błogosławieństwa niweluje złorzeczenie, przekleństwo. Znamy pewne wydarzenie z życia św. Franciszka. Kiedy spotykał go ojciec zawsze złorzeczył mu. Franciszek uważał, że ten fakt zamyka go na działanie łaski Bożej…odczuwał, że złorzeczenia ojca stanowią przeszkodę na jego drodze zjednoczenia z Bogiem, dlatego poprosił żebraka, żeby zawsze z nim chodził i towarzyszył mu. Gdy spotykali urągającego ojca, klękał przed żebrakiem i prosił go o błogosławieństwo, które zjednywało mu łaskę Bożą.

Zwyczaj udzielania błogosławieństwa obecny jest w naszej formacji zakonnej, ale również duchowej. Warto jak najczęściej otwierać się na moc łaski Bożej zawartej w tym znaku. W ten sposób odbudowujemy Kościół, wspólnotę, relacje rodzinne”. Ojciec Andrzej w swoich konferencjach zachęcał nas do szczerego pojednania w naszych wspólnotach, bo ono pokonuje przeszkody do zjednoczenia z Bogiem.