Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 
Odpust w Centrum Altzheimera

Dnia 17 listopada br. w Uroczystość Patronalną naszego Zgromadzenia obchodziliśmy odpust bł. Marii Luizy Merkert w Centrum Alzheimera w Warszawie. Na wspólnym świętowaniu zgromadzili się pensjonariusze, pracownicy, dyrekcja, oraz nasze siostry i ojcowie dominikanie, którzy pełnia posługę duszpasterską w tej placówce.

Read More
W SłużbieKatarzyna Mróz
Święta Elżbieta w przedszkolu

15 listopada br. był niezwykle podniosłym dniem w Przedszkolu Niepublicznym nr 2 w Otwocku, obchodziliśmy bowiem Święto Patronalne Sióstr Elżbietanek. Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Bogdana Sankowskiego.

Read More
W SłużbieKatarzyna Mróz
Noc Świętych

W Wigilię Wszystkich Świętych w parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym młodzież wolontariacka zorganizowała noc świętych. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy barwnym korowodem świętych, który przeszedł ulicami Zalesia.

Read More
Różaniec na Jasnej Górze

„Maryja - Matka Jezusa, zajmuje uprzywilejowane miejsce w Bożym planie zbawienia. Jest Ona dla nas przykładem wiary i wskazuje nam drogę do Chrystusa. Czcimy Maryję jako naszą Pośredniczkę, która pomaga nam wzrastać w zjednoczeniu z Bogiem i w służbie bliźnim.” (K 62

Read More
W KościeleKatarzyna Mróz
Juniorat

W dniach 24-25 października br. w Zalesiu Górnym odbyło się skupienie Junioratu, które poprowadził o. Andrzej Romanowski OFMCap. Temat spotkania: „Ideał życia zakonnego w ujęciu biblijnym i praktycznym".

Read More
Spotkanie w Kodniu

Ostatnia Kapituła Generalna podjęła nowe formy odnowy duchowej dla sióstr naszego Zgromadzenia. Przy dzisiejszym zabieganiu apostolskim i podejmowanej pracy zawodowej trzeba znaleźć czas na bliższe spotkanie z naszym Oblubieńcem i wzajemne ze sobą.

Read More